Contac
Contat
Chir

Energia ecologica por la sconanza dl ambiënt y dla creaziun

La cooperativa SEA é nasciüda cun l'aprovaziun y le sostëgn dl Comun de San Martin de Tor por surantó la destribuziun dl’energia eletrica y termica sön döt le teritore comunal y incëria, cun la partezipaziun dla jënt interessada. Ai 31.12.2021 cumpëda la SEA 472 mëmbri de dötes les trëi fraziuns.