Contac
Contat
Chir

Nosta cooperativa

La SEA é na cooperativa gnüda metüda sö ai 11.04.2001 y ara operëia ti comuns da San Martin de Tor y Marou tl setur dl'energia ecologica por la sconanza dl ambiënt y dla creaziun.

Ara se dá da fá por che i mëmbri ciafes l'energia y d'atri sorvisc a n prisc plü bas. 

La cooperativa SEA é nasciüda cun l'aprovaziun y le sostëgn dl Comun de San Martin de Tor por surantó la destribuziun dl’energia eletrica y termica sön döt le teritore comunal y incëria, cun la partezipaziun dla jënt interessada. Ai 31.12.2023 cumpëda la SEA indöt 493 mëmbri.
La SEA gestësc trëi implanc idroeletrics, trëi implanc fotovoltaics y trëi implanc por la produziun de energia termica y ara partësc fora forza eletrica y energia termica tl Comun da San Martin de Tor a mëmbri y a cliënc. La SEA é ince presënta tl ciamp dla telecomunicaziun y pîta colegamënc internet a alta velozité.

Dal 1. de jená dl 2014 inant á la SEA surantut la destribuziun dl’energia eletrica sura döt le teritore dl Comun da San Martin de Tor (ca. 1000 cuntadus).

Chiló ciafëise la conzesciun por la destribuziun dl'eletrizité:

Chilò ciafëise le statut dla SEA aprovè dai mëmbri ai 29.04.2014.

Chiló ciafëise le regolamënt intern nü dla SEA aprové dai mëmbri ai 27.04.2024.

Sciöche preodü dala lege L.124/2017 publicunse i contribuc ciafá da man publica. Clichede sön l link dessot por les informaziuns:

Register di contribuc publichs conzedüs