Contac
Contat
Chir
Reuniun generala dla SEA

La cooperativa SEA inviëia düc i mëmbri ala reuniun generala che gnará tignida en lönesc ai 29 d'aurí dales 19.30 te salf dl Istitut Ladin a San Martin. Al gnará traté chësc ordin dl dé:

  1. Relaziun dl presidënt Martin Clara sön l’ativité dl 2018
  2. Aprovaziun dl bilanz di 31.12.2018 y destinaziun dl ütl (l' bilanz é ince a desposiziun tl’ofize dla SEA a San Martin)
  3. Desvalies

          Bilanz ai 31.12.2018

26.04.2018 Reuniuns

Reuniun generala 2018

En jöbia ai 26 d'aurí el gnü tigní la reuniun generala di mëmbri de nosta cooperativa.

Sön l'ordin dl dé el gnü trat&e [...]