Contac
Contat
Chir
20.04.2017 Reuniuns

Reuniun generala 2017

Li deplü

En jöbia ai 20 d'aurí el gnü tigní la reuniun generala di mëmbri de nosta cooperativa.

Sön l'ordin dl dé el gnü traté chisc punc:

1. Relaziun dl presidënt sura l'ativité dl 2016
2. Aprovaziun dl bilanz di 31.12.2016 y destinaziun dl ütl
3. Deliberaziun söl compëns al consë d'aministraziun
4. Lita dles inciaries soziales
5. Desvalies

Do la reuniun sá i mëmbri incunté al Ostaria Dasser por n pice renfrësch.