Contac
Contat
Chir
20.04.2017 Reuniuns

Reuniun generala 2017

Li deplü

N jöbia ai 20 d'aurí el gnü tigní la reuniun generala di mëmbri de nosta cooperativa.

Sön l'ordin dl dé el gnü traté chisc punc:

1. Relaziun dl presidënt sura l'ativité dl 2016
2. Aprovaziun dl bilanz di 31.12.2016 y destinaziun dl ütl
3. Deliberaziun söl compëns al consë d'aministraziun
4. Lita dles inciaries soziales
5. Desvalies

Do la reuniun sá i mëmbri incunté al Ostaria Dasser por n pice renfrësch.