Contac
Contat
Chir

Produziun de energia termica

La SEA gestësc, esclusivamënter por sü mëmbri, deplü implanc de produziun de cialt. Pro chisc alda la cogeneraziun da San Martin, la cogeneraziun a Antermëia y l' implant de telescialdamënt a Antermëia. Travërt de chisc implanc é da ti pité ai mëmbri na soluziun de scialdé conveniënta y ecologica, cun n sorvisc a n livel alt.

Dal 01.01.2019 inant saral la SEA che surantol l'implant dla Termo Antermoia. Bel da dui agn ele la SEA che gestësc i laurs tecnichs pro l'implant de telescialdamënt y cun l 2019 passará döta la gestiun a nosta cooperativa. Denant co tó chësta dezijiun importanta el gnü fat controi spezifichs a döt l'implant y ales condütes. Les verifiches á desmostré che l'implant é te na buna situaziun, porchël aratunse che la cumpra sides n bona cosa por i mëmbri de nosta cooperativa.

Energia termica
Deplü sön l energia termica