Contac
Contat
Chir
21.07.2021 Reuniuns

Reuniun generala 2021

Li deplü

En vëndres ai 25 de jügn el gnü tigní la reuniun generala de nosta cooperativa. L'indunada é, a gauja dl'emergënza sanitaria, gnüda tignida a portes stlütes, cun l cunsëi d'aministraziun dla SEA y n rapresentant di mëmbri (l'aconsiadù de Comun Geom. Graffonara Felix) nominé dala sozieté.

Indöt el sté 73 mëmbri che á dé jö votaziuns.

Atlo l resultat dles votaziuns:

1) Proposta de aprovaziun dl bilanz al 31.12.2020

A öna               73
De cuntra          0
Astenüs             0

2) Proposta de destinaziun dl ütl

A öna               71
De cuntra          0
Astenüs             2

3) Proposta compëns cunsëi d’aministraziun ann 2021

A öna               72
De cuntra          0
Astenüs             1

Düc i 3 punc é insciö gnüs aprová dai mëmbri.