Contac
Contat
Chir
07.04.2022 Reuniuns

Reuiniun generala 2022

Li deplü

En mertesc ai 27 de aurí el gnü tigní la reuniun generala de nosta cooperativa. L'indunada é, a gauja dl'emergënza sanitaria, gnüda tignida a portes stlütes, cun l cunsëi d'aministraziun dla SEA y n rapresentant di mëmbri (l'aconsiadù de Comun Geom. Graffonara Felix) nominé dala sozieté.

Indöt el sté 80 mëmbri che á dé jö votaziuns.

Atlo l resultat dles votaziuns:

1) Proposta de aprovaziun dl bilanz al 31.12.2021

A öna               79
De cuntra          0
Astenüs             1

2) Proposta de destinaziun dl ütl

A öna               79
De cuntra          0
Astenüs             1

3) Proposta compëns cunsëi d’aministraziun ann 2022

A öna               77
De cuntra          0
Astenüs             3

Düc i 3 punc é insciö gnüs aprová dai mëmbri.